III Krakowska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

——

26 Październik 2023 (Zakończona) | Kraków – Online

„Nabywanie lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Zapraszamy w 2024 rokuDowiedź się więcej

Gdzie odbywa się Konferencja?

Sercem konferencji jest Kraków.
Jednak jak co roku, odbędzie się on-line.